Napoli Coffee - 28 Đường số 2 Cư Xá Bình Thới, Phường 8 Quận 11, Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh
Địa điểm

Giới thiệu về cửa hàng

Napoli Coffee