Napoli Coffee Số 73 Trần Bình Trọng, Phường 2, Tp Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Địa điểm

Giới thiệu về cửa hàng

Napoli Coffee