Napoli Coffee Số 29 Đường D, Khu đô thị Lakeview City, Phường An Phú, Thủ Đức
Địa điểm

Giới thiệu về cửa hàng

Napoli Coffee